Obrazovanje iz informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT – Information and Communications Technologies) je napor našeg društva da prenese dragocjeno znanje i vještine oko računarskih i komunikacionih uređaja, softvera koji ih upošljava, aplikacija koje rade na njima i sistema koji se od njih grade. Šta su sve te stvari? Kako funkcionišu? Kako da se koriste na produktivan način? Kako se one raspoređuju, sastavljaju, kako se njima upravlja i kako se održavaju da bi se stvorili proizvodni sistemi? Kako se koriste u konkretnim poslovnim i industrijskim okolnostima? Koje su nauke i tehnologije na kojima se zasnivaju?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK prepoznalo je potrebu za školovanjem kadra u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija na nivou srednjeg obrazovanja. Cilj je modernizacija obrazovnog sistema za buduće generacije, u skladu sa potrebama tržišta rada.

To je važno i sa aspekta povećanja informacijsko-komunikacijske i tehnološke konkurentnosti Kantona i zapošljavanja mladog obrazovanog kadra. Njima treba omogućiti sticanje IT znanja kroz adekvatne nastavne planove i programe. Naglasak je na stvaranju modela informatičkog smjera koji će voditi kompetentni nastavnici u saradnji sa IT strukom, a nastava će biti utemeljena na praktičnim iskustvima.

Javna ustanova Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” u Tešnju od naredne školske 2018/2019. godine uvodi novi informaciono-komunikacijski smjer (Informaciono-komunikaciono izborno područje).

Potreba uvođenju smjera Informacijsko-komunikacijskih tehnologija u srednjim školama je priprema za “stvarni svijet” i tržište rada. Osnova tržišta jesu upravo informacijske tehnologije i procjene pokazuju da će se taj trend uveliko rasti u narednom periodu.

Trenutno najdeficitarnija grana industruje je sigurno IT sektor u kojem se svake godine javlja sve veća potreba za novim kadrom.

Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja učenici sa završenim informaciono-komunikacijskim smjerom imat će osnovu i mogućnost da samostalno nastave razvijati kompetencije iz oblasti IT-a, kao i da nastave studije na nekom od fakulteta koji tretiraju IT oblast, te biti konkurentni na tržišu rada u raznim oblastima kao što su web programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, SEO administrator, web sajt administrator, administrator  računarskih  mreža, IT menadžer, internet novinar, online PR saradnik, SEO kopirajter, administrator baza podataka i sl.

Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” u Tešnju ispunjava materijalne, pedagoške, sigurnosne, tehničke i druge kriterije, a informaciono-komunikacioni smjer budućim srednjoškolcima nudi bolju perspektivu za kvalitetnije srednjoškolsko obrazovanje, lakše savladavanje nastavnih sadržaja prilikom studiranja, mogućnost lakšeg pronalaska posla i osiguranje bolje egzistencije u Bosni i Hercegovini, a samim tim i smanjenje tendencije odlaska mladih i obrazovanih kadrova iz Bosne i Hercegovine.

Comments are closed.

Promotivni Video

Općinsko takmičenje iz rukometa

Termin održavanja: ČET 12:10-12:55

Dan nezavisnosti

Termin održavanja: ČET 12:10-12:55

LJUBAV NA DJELU

Termin održavanja: ČET 12:10-12:55

Naši gimnazijalci predstavili ideju za novu aplikaciju

Termin održavanja: ČET 12:10-12:55