Pregled broja časova redovne nastave, po predmetima i razredima, prikazan je u tabeli:

R.br.NASTAVNI  PREDMETBROJ  SATI REDOVNE  NASTAVE  PO  RAZREDIMA  I  PREDMETIMASVEGA
IIIIIIIVSEDMIČNOGODIŠNJE
1.  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost    12     16     9    14            51    1715
2.  Engleski jezik    9     12     9    13            43    1440
3.  Njemački jezik      6       8     6    10            30    1000
4.  Francuski jezik      0       0      0    4              4    120
5.  Turski jezik      2       2       2      0              6    210
6.  Latinski jezik      0       0       3      8            11    345
7.  Historija/Povijest      6       8       3      3            20     685
8.  Geografija/Zemljopis      6       8       3      3            20     685
9  Sociologija      0       0       7      3            10    335
10.  Filozofija s logikom      0       0       0     12            12     360
  11.  Psihologija      0       0       6      0              6     210
12. Demokratija i ljudska prava      0       0       6      0              6     210
13.  Kultura religija      0       0       0      4              4     120
14.  Islamska vjeronauka      3       4       3      4            14     470
15.  Etika      1       1       0      0              2       70
16.  Matematika     12     16     11    14  53   1785
17.  Fizika      6       8       6      6            26     880
18.  Biologija      6       8       3      3            20    685
19.  Hemija/Kemija      6       8       3      3            20     685
20.  Informatika      6       8       2      2            18     620
21.  Nacrtna geometrija      0       0       0      2              2       60
22.  Muzička/Glazbena kultura      0       8       0      0              8     280
23.  Likovna kultura      6       0       0      0              8     210
24.  Tjelesni i zdravstveni odgoj      6       8       6       8            28   940
UKUPNO :93123 88 116   420  *  14120

Napomena:Nastava turskog jezika za Ic i III a, b, c se spaja i dva su časa manje u odnosu na tabelarni prikaz.

Učenici prvog  razreda :
I strani engleski jezik 63 i
II strani njemački jezik 61 učenika i turski jezik 2 učenika..

Učenici drugog razreda:
I strarni engleski jezik 52 i
II strani njemački jezik 51 učenika i turski 1  učenik.

Učenici trećeg razreda :
I strani engleski jezik 53,
II strani njemački jezik 51 ,
II strani turski jezik 2 učenika,
III strani jezik (jezičko izborno područje) francuski jezik 13 učenika

Učenici četvrtog razreda :
I strani engleski jezik 60 ,
II strani jezik njemački jezik 57 ,
II strani turski jezik 3 učenika,
III strani jezik (jezičko izborno područje) francuski jezik 16 učenika.

Sve grupe stranih jezika formirane su u skladu sa Pedagoškim standardima izuzev 2 grupe turskog jezika kao drugog stranog jezika (prva grupa od 4 učenika i druga grupa od 4 učenika-ukupno 8 učenika )