Ukoliko ste maturanti sigurno se na popisu vaših obaveza nalazi pisanje maturskog rada. Prvi korak u izradi maturskog rada je izbor teme. Iako na prvi pogled izgleda jednostavno izbor teme zahtijeva razmišljanje i razgovor s profesorom (mentorom).

Razmislite koji predmet vas najviše zanima, a iz kojeg ujedno imate i najviše znanja i odmah će nastati područje u okviru kojeg možete izabrati temu. Npr. ukoliko vas zanima historija, a i stekli ste mnoga znanja iz te oblasti, a uz to vas još oduševljavaju vitezovi ili razdoblje antike tema će se sama nametnuti. Nakon izbora teme i razgovora s mentorom slijedi prikupljanje literature i proučavanje drugih izvora. Naravno da za maturski rad možete koristiti i sadržaje pronađene na Internetu, ali pritom valja biti vrlo oprezan jer ti sadržaji nisu uvijek pouzdani, pa ih je poželjno dodatno provjeriti. Strukturirati maturski rad znači podijeliti temu rada u manje cjeline (poglavlja i dijelove). Kad se izrađuje struktura rada treba imati na umu da se svaki maturski rad sastoji od: naslovne stranice, sadržaja, uvoda, razrade, zaključka, literature (bibliografije).

Naslovna stranica treba sadržavati:

  • u lijevom gornjem uglu naziv i adresu škole
  • na sredini stranice (centrirano): Maturski rad iz (naziv predmeta); ispod toga naslov rada koji treba biti što jednostavniji i kraći
  • lijevo pri dnu stranice: Mentor: ispod toga ime i prezime profesora i titula
  • desno pri dnu stranice: Učenik: ispod toga ime i prezime učenika, razred
  • pri dnu stranice u sredini (centrirano): grad, mjesec i godina pisanja rada.

Sadržaj slijedi odmah nakon naslovne stranice i sastoji se od naslova i podnaslova rada te brojeva stranica na kojima se nalaze, a izgleda otprilike ovako:

1. UVOD
2. NASLOV POGLAVLJA

2.1.  Podnaslov
2.2.  Drugi podnaslov
2.3.  ——————–

3. NASLOV DRUGOG POGLAVLJA

3.2. Podnaslov
3.2.1. Podnaslov podnaslova

4. NASLOV TREĆEG POGLAVLJA
5. ZAKLJUČAK
6. LITERATURA (BIBLIOGRAFIJA)
7. DODATAK.

Uvod je prvi kontakt čitatelja s tekstom te treba sadržavati osnovne informacije o temi. Kako najjednostavnije napisati uvod? Zamislite da svom prijatelju u kratkim crtama opisujete o čemu ćete pisati u radu i zbog čega ste izabrali baš tu temu i prenesite to na papir, malo preoblikujte tekst i imat ćete uvod.

Nakon uvoda slijedi razrada koja je glavni i najopsežniji dio rada u kojem se temeljno razvija tema. Razrada sadrži prikaz teme i analizu građe ili izvora. Prilikom čitanja izvora korisno je praviti bilješke i stvarati svoj stav o literaturi kako biste je mogli samostalno preoblikovati. Naravno da ćete citirati i iznositi mišljenja stručnjaka vezana za vašu temu, ali isto tako bitno je prikazati temu na vama svojstven način uključujući u sadržaju vaša mišljenja i stavove. Zaključak je idealan dio rada za to. On može sadržavati ocjenu neke teme, stanja ili situacije, preporuke i podatke do kojih ste došli u radu i vaše zaključke. Nakon zaključka navodimo bibliografiju odnosno popis literature abecednim redom prezimena autora, nazive svih dokumenata i izvora (knjiga, članaka ili linkova). Ukoliko ste u radu imali tablice, fotokopije dokumenta, ilustrativni i grafički materijal rad treba sadržavati i dodatak u kojem treba biti naveden popis dodataka s nazivima. Isto tako, iako su izdvojeni iz teksta, ti materijali moraju biti spomenuti ili komentirani u tekstu. Zadnja stranica rada služi za upis datuma predaje rada, odbrane rada, mentorovog komentara i ocjene.

I još jedan savjet za kraj…

Sve vrijeme se savjetujte sa svojim mentorom kako ne biste uložili mnogo truda i napisali veliki dio rada, a da vam tema bude promašena ili nedovoljno obrađena.

Želimo vam puno uspjeha u izradi vašeg maturskog rada i mnogo novih otkrića o izabranoj temi.

Većina podataka u tekstu preuzeta je sa linka: Kako napisati maturalni rad?