Posao koji obavlja ili funkcija koju obnaša PREZIME I IME
1.DomarPobrić Hasan
2.ČistačicaSalkanović Emira
3.ČistačicaSkula Emina
4.ČistačicaMahmutović Nermina
5.ČistačicaKamišević Jaska

Radno vrijeme za radnika na održavanju higijene i domara je od  6,30 – 15 sati u prvoj smjeni i od 12,30 – 21,00 u drugoj smjeni. Pauza za ove radnike u I smjeni je od 9,30-10 a u II smjeni od 15-15,30 časova.