Posao koji obavlja ili funkcija koju obnaša PREZIME I IME
1.DomarElezović Enes
2.ČistačicaĆaro Zumreta
3.ČistačicaSkula Emina
4.ČistačicaMahmutović Nermina
5.ČistačicaAhmetović Merima

Radno vrijeme za radnika na održavanju higijene i domara je od  6,30 – 15 sati u prvoj smjeni i od 12,30 – 21,00 u drugoj smjeni. Pauza za ove radnike u I smjeni je od 9,30-10 a u II smjeni od 15-15,30 časova.

Leave a Comment