NASTAVNI KALENDAR  ZA  ŠKOLSKU  2016/ 2017. GODINU

Prvo polugodište:      od 01.09.2023. do 31.12.2023. g.

Zimski raspust:          od 03.01.2024. do 19.01.2024.g.

Drugo polugodište:    od 22.01.2024. do 14.06.2024.g. ,

za završne razrede     od 22.01.2024. do 10.05.2024. g.

Proljetni raspust:        od 25.03.2024. do 29.03.2024.g.

Državni praznici:        Dan državnosti BiH  25.11.2023.g.,

Dan nezavisnosti BiH  01.03.2024.g.

Međunarodni praznici: Svjetski dan nastavnika  05.10.2023.g.,

Međunarodni praznik rada 01. i  02.05.2024. godine

Vjerski praznici:          Ramazanski Bajram 10.04.2024.god., Kurban Bajram 16.06. 2024 (nedjelja)

Dan škole:                    11.03.2024. godine

Polaganje mature će se obaviti  u vremenu od  03.06. do 07.06.2024.godine,

Popravni ispiti će se obaviti u vremenu od 14.08. do 18.08.2024.godine

Dopunski ispiti se planiraju u II polovini januara i početkom februara, početkom juna i u augustu (u slučaju kada je to potrebno).

Tačno vrijeme, raspored polaganja i komisije za maturske ispite odrediće se na sjednici  nastavničkog vijeća početkom maja 2018.godine.

Na kraju godine nastava se produžava za onoliko radnih dana koliko je potrebno da se realiziraju svi po NPP-u predviđeni nastavni sati. Za maturante će biti nadoknađeni časovi u maju  izgubljenih u septembru zbog maturalne ekskurzije.

Godišnji odmori su planirani u periodu od 01.07. do 14.08.2018. godine za nastavno osoblje. Dužina odmora će se uskladiti sa zakonskim propisima.

 


Leave a Comment