Postati čovjek
ljepše je nego postati kralj.
A. G. Matoš
Vijeće učenika naše škole, organizovalo je zajedničku akciju učenika i profesora, prikupljanja paketa za stare i nemoćne u Staračkom domu Sira. Cilj ove akcije je bio da učenici utvrde najbitniju lekciju života,a to je kako biti dobar čovjek !
Proveli su lijep dan sa korisnicima doma Sira , družeći se uz smijeh i pjesmu i poneku suzu,jer osmijeh ne košta ništa, a djeluje čudesno!
Zahvaljujemo im se na druženju, kao i Staračkom domu Sira.