Naziv škole:Javna ustanova Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“
Adresa:Tešanj,ulica Patriotske lige 65
Akt o osnivanju:Broj:01.-38—15798/04 od 29.07.2004.godine
Akt o upisu u sudski registar:Rješenje br. 043-0-Reg-06-000080 od 20.02.2006. godine
Akt o upisu u registar Ministarstva:Br. 10-02-1017-77/06 pod brojem 77/IV na strani 153. i 154.
Direktor:Jasmina KruškoTelefon:(032) 465-157
Pomoćnik:Sabina UžičaninTelefon:(032) 465-157
Sekretar:Anisa HotićTelefon:(032) 465-155
Pedagog:Nađa KrdžalićTelefon:(032) 465-156
Fax:(032) 465-157
E-mail:gimna.mcc@gmail.com; gimnazijaTesanj@mcc.edu.ba
Web:www.mcc.edu.ba
Broj učenika:228
Broj odjeljenja:15
Ukupan broj osoblja:44
Broj nastavnog osoblja:38
Broj nenastavnog osoblja:11

 

Ukupan broj učenika je 228 raspoređenih u 15 odjeljenja .
Prosječan broj učenika po odjeljenju 15,2.

Izborna područja u trećem razredu su:Izborna područja u četvrtom razredu su:
• jezičko (3a)• jezičko (4a)
• društveno (3b)• društveno (4b)
• prirodno (3c)• prirodno (4c)
• matematičko-informatičko (3d)• matematičko-informatičko (4d)

U školi je potpuno ili djelimično angažirano  44 radnika i to:
– 38 nastavnika ,
– 11 rukovodnog, administrativno-finansijskog, bibliotekarskog i pomoćno-tehničkog osoblja.

Školsko područje obuhvata cjelokupnu općinu Tešanj i općinu Doboj-jug.

Nastava se organizuje u dvije smjene:Naša škola je ovu školsku godinu započela sa radom u 7 učionica Gimnazije i jednom učionicom unutar prostora Srednje mješovite škole Tešanj.
– u prvoj smjeni (počinje u 7,00 sati i završava u 12,55) su odjeljenja II i IV razreda
– u drugoj smjeni (počinje u 13 časova a završava u 18,55) odjeljenja I i III razreda.
Promjena smjena se ne planira za ovu školsku godinu.

U toku ljetnog računanja vremena(od kraja marta do kraja oktobra) petkom u drugoj smjeni, radi obavljanja neodloživih vjerskih obaveza (džuma namaz), nastava počinje u 14 časova a završava u 18,55. To ne remeti nastavni proces jer petkom nije planiran 7. čas ni u prvoj ni u drugoj smjeni.

Leave a Comment