Vijeće učenika promoviše interese škole u zajednici na čijoj teritoriji se škola nalazi, predstavlja stavove učenika školskom odboru, podstiče angažman učenika u radu škole, ostvaruje bolju saradnju učenika i njihovo lakše i direktnije komuniciranje s profesorima, Nastavničkim vijećem, Vijećem roditelja i općenito institucijama i pravnim osobama.
Vijeće djeluje na humanitarnom, obrazovnom, zabavnom, informativnom i tehničkom području rada naše škole.

 

1a – Nudžejma Kantić 2a – Vedad Hodžić
1b – Merisa Muminović 2b – Ahmed Ćeman
1c – Lejla Kurtić 2c – Zerina Hasanbašić
2d – Sumejna Silajdžić
———————————— ————————————
3a – Azra Sinanović 4a – Ajla Hodžić
3b – Ajla Handžić 4b – Jusuf Mujezinović
3c – Anes Hadžiedhemović 4c – Aldina Mujezinović
4d – Muhamed Begović