Vijeće učenika promoviše interese škole u zajednici na čijoj teritoriji se škola nalazi, predstavlja stavove učenika školskom odboru, podstiče angažman učenika u radu škole, ostvaruje bolju saradnju učenika i njihovo lakše i direktnije komuniciranje s profesorima, Nastavničkim vijećem, Vijećem roditelja i općenito institucijama i pravnim osobama.
Vijeće djeluje na humanitarnom, obrazovnom, zabavnom, informativnom i tehničkom području rada naše škole.

 

1a- Dalila Aldobašić 2a- Jasmina Vrabac
1b- Vedad Ramić 2b- Lejla Korajlić
1c- Anes Hadžiahmetović 2c- Lejla Omerčić
2d- Muhamed Begović
———————————— ————————————
3a- Almedina Dizdarević 4a- Amina Bukvić
3b- Adem Korajlić 4b- Rabija Sinanović
3c- Dino Bahtić 4c- Harun Kašibović
4d- Almedin Mujaković