Vijeće učenika promoviše interese škole u zajednici na čijoj teritoriji se škola nalazi, predstavlja stavove učenika školskom odboru, podstiče angažman učenika u radu škole, ostvaruje bolju saradnju učenika i njihovo lakše i direktnije komuniciranje s profesorima, Nastavničkim vijećem, Vijećem roditelja i općenito institucijama i pravnim osobama.
Vijeće djeluje na humanitarnom, obrazovnom, zabavnom, informativnom i tehničkom području rada naše škole.

 

1a- 2a-
1b- 2b-
1c- 2c-
2d-
———————————— ————————————
3a- 4a-
3b- 4b-
3c- 4c-
3d-