Posao koji obavljaPREZIME I IME
1.DirektorIbraković Adela
2.PedagogKrdžalić Nađa
3.SekretarHotić Anisa
5.Analitičko računov.rad.Alić Lejla
6.Bibliotekar/nastavnikAjanović Mirzeta
7.BibliotekarSinanović Besima

Radno vrijeme pedagoga škole je od 7,00-15,30, ponedjeljkom i četvrtkom od 10,30 do 19,00 .

Radno vrijeme sekretara škole je od 7,00-15,30,  utorkom od 10,30 do 19 sati.

Radno vrijeme direktora je od 7,00-15,30,  srijedom od 10,30 do 19,00 sati.

Petkom naizmjenično u II smjeni rade direktor, pedagog i sekretar radi «pokrivenosti» II smjene.

Pauza za direktora, pedagoga i sekretara u I smjeni je od 9,30-10,00, u II smjeni od 15,30-16,00 sati.

 

Leave a Comment