Misija škole

Kroz odgojno-obrazovne programe i uz pedesetogodišnju tradiciju, gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ ima za cilj pomoći učenicima da razviju svoje talente i adekvatno ih primijene, da kritički razmišljaju, usvajaju i razvijaju raznovrsne strategije učenja, razvijaju pozitivan stav prema učenju kao kontinuiranom doživotnom procesu, razvijaju toleranciju i vještine komunikacije i saradnje, razvijaju odgovornost za sopstveno postignuće. Posebnu pažnju moramo posvetiti   jačanju samopouzdanja i razvoju ličnosti, kao i sposobnosti, znanja, vrijednosti i stavova koji će mladoj osobi pomoći da se kvalitetno pripremi za nastavak školovanja, te osposobi da može po završetku školovanja odgovoriti svim zahtijevima poslodavca, te u konačnici postati obrazovan, kreativan i koristan član društva.
Vrijeme koje je pred nama mora biti vrijeme obaveznog srednjeg obrazovanja i dostizanja evropskih standarda.Od mladih se uvijek očekivalo da mijenjaju svijet. Želimo da naša škola i dalje bude mjesto druženja, gdje ćete još mnogo naučiti baveći se istraživačkim radom, realizirati još mnogo uspješnih projekata i na ovakav način se uključiti u savremene tokove svjetskog obrazovanja. Vi ste pokretači budućih uspjeha!

Lična karta škole

U Gimnaziji , u proteklih  nekoliko godina se ustalio broj od 16 odjeljenja ( po 4 u svakom razredu) a broj učenika se kreće od 430 do 450. Cjelokupna nastava je stručno zastupljena potrebnim kadrovima.

Škola raspolaže sa 1676 m2  prostora, od toga je 8 namjenski izgrađenih učionica, jedan savremeni i umreženi kabinet informatike, 6  kabineta za nastavnike i za grupni rad (nastave stranog jezika,  etike i sl.). Nastava TiZO-a se izvodi u sali Sportskog centra Tešanj.  Škola koristi i amfiteatar  gdje se održava većina  školskih manifestacija i prigodna predavanja sa gostujućim predavačima.

Školska biblioteka raspolaže sa oko 15 hiljada naslova knjiga, časopisa i stručne literature. Biblioteka je zatvorenog tipa i namijenjena je učenicima, profesorima i zaposlenima u školi. Članstvo je besplatno. Mala čitaonica, sa šesnaest sjedišta, je prilično udobna i funkcionalna.