JU Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić”
Patriotske lige 65
74260 Tešanj, BiH

tel/fax: + 387 (0)32 465 157 (Direktor)
sekretar: 032 / 465 155
pedagog: 032 / 465 156
računovodstvo: 032 / 465 154

email: gimna.mcc@gmail.com
web: www.mcc.edu.ba

Kontakt: