Termini za informacije 2023/2024.god. :

OdjeljenjeRazrednikDan u sedmiciVrijeme
 1 aBošnjak Belma
 1 bKršić Aida
 1 cHrvić Melika
 1 dSmajlović Indira
 2 aRamić Estelautorak13:00 – 13:45
 2 bUžičanin Sabina
 2 cHalilović Emira
 3 aHadžimehić Fahra
 3 bĆeman Sabahudin
 3 cKarahodžić Adnan
 3 dTinjić Isnar
 4 aPrnjavorac Amela
 4 bŠabanović Harijeta
 4 cAvdić Aldin
 4 dMejrić Nasiha