Pregled nastavnika za pojedine predmete u školskoj 2023/24. godini

PREDMETPROFESOR
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSmajlović Indira,
Prnjavorac Amela,
Hrvić Melika (rukovodilac SA)
ENGLESKI JEZIKBlažević Nejra,
Ibraković Adela,
Cerić Samira
NJEMAČKI JEZIKHadžimehić Fahra,
Bošnjak Belma
TURSKI JEZIKKlepić Mahira
FRANCUSKI JEZIKZrnić Dženana
LATINSKI JEZIKZrnić Dženana (rukovodilac SA)
HISTORIJAIbrić Delveta
GEOGRAFIJATokmić Meliha
Šabanović Harijeta
SOCIOLOGIJAHalilović Emira
Denjalić Enes
Saltagić Elma
FILOZOFIJA S LOGIKOMHalilović Emira
Denjalić Enes
Saltagić Elma
PSIHOLOGIJAKarahodžić Adnan
DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVASinanović Besima
KULTURA RELIGIJAHalilović Emira
Denjalić Enes
Saltagić Elma
VJERONAUKAĆeman Sabahudin
ETIKAHalilović Emira
Denjalić Enes
Saltagić Elma
MATEMATIKAKršić Aida,
Ramić Estela,
Mejrić Nasiha (rukovodilac SA)
FIZIKAIsnar Tinjić,
Kopić Admir
BIOLOGIJAUžičanin Sabina (rukovodilac SA),
Plačić Nenad
HEMIJAMaglić Sead
INFORMATIKARamić Estela,
Đonlić Emin

NACRTNA GEOMETRIJAMejrić Nasiha
MUZIČKA KULTURAHundur Evelina
LIKOVNA KULTURABrkić Miralem (rukovodilac SA)
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJAvdić Aldin (rukovodilac SA)

Radno vrijeme svakog profesora određeno je rasporedom časova i posebnim obavezama kao što su sjednice stručnih organa, rad u ispitnim i drugim komisijama, dežurstvo i druge aktivnosti.

Leave a Comment