Pregled nastavnika za pojedine predmete u školskoj 2019/20. godini

PREDMETPROFESOR
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSolo Amira,
Smajlović Indira,
Prnjavorac Amela
ENGLESKI JEZIKBlažević Nejra,
Cerić Samira,
Škrebo Aida
NJEMAČKI JEZIKHadžimehić Fahra,
Bošnjak Belma
TURSKI JEZIKKlepić Mahira
Džinalić-Sinanović Mirnesa
FRANCUSKI JEZIKAjanović Mirzeta,
Zrnić Dženana
LATINSKI JEZIKZrnić Dženana
HISTORIJAKruško Jasmina
GEOGRAFIJATokmić Mediha
Šabanović Harijeta
SOCIOLOGIJABrkić Nađa,
Halilović Emira
FILOZOFIJA S LOGIKOMHalilović Emira
PSIHOLOGIJAKarahodžić Adnan
DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVASinanović Besima
KULTURA RELIGIJABrkić Nađa
VJERONAUKAĆeman Sabahudin
ETIKABrkić Nađa,
Halilović Emira
MATEMATIKAKršić Aida,
Ramić Estela,
Mejrić Nasiha,
Ljevaković Hidajeta
FIZIKABegagić Selma,
Kalabić Senada,
Kopić Admir
BIOLOGIJAUžičanin Sabina,
Plačić Nenad,
Horozović Mirela
HEMIJAMaglić Sead
INFORMATIKARamić Estela,
Mejrić Nasiha
NACRTNA GEOMETRIJAMejrić Nasiha
MUZIČKA KULTURAHundur Evelina
LIKOVNA KULTURABrkić Miralem
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJAvdić Aldin,
Hadžan Zaim

Radno vrijeme svakog profesora određeno je rasporedom časova i posebnim obavezama kao što su sjednice stručnih organa, rad u ispitnim i drugim komisijama, dežurstvo i druge aktivnosti.

Leave a Comment