Pregled nastavnika za pojedine predmete u školskoj 2017/18. godini

PREDMETPROFESOR
BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSolo Amira,
Smajlović Indira,
Prnjavorac Amela
ENGLESKI JEZIK Blažević Nejra,
Cerić Samira,
Škrebo Aida
NJEMAČKI JEZIKHadžimehić Fahra,
Bošnjak Belma
TURSKI JEZIKKlepić Mahira
FRANCUSKI JEZIKAjanović Mirzeta,
Zrnić Dženana
LATINSKI JEZIKZrnić Dženana
HISTORIJAKruško Jasmina
GEOGRAFIJATokmić Mediha
Šabanović Harijeta
SOCIOLOGIJA Brkić Nađa,
Halilović Emira
FILOZOFIJA S LOGIKOMHalilović Emira
PSIHOLOGIJA Karahodžić Adnan
DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA Sinanović Besima
Brkić Nađa
KULTURA RELIGIJA Brkić Nađa
VJERONAUKA Ćeman Sabahudin
ETIKABrkić Nađa,
Halilović Emira
MATEMATIKAKršić Aida,
Ramić Estela,
Mejrić Nasiha
FIZIKA Mulahuseinović Nedžad
Begagić Selma
BIOLOGIJA Užičanin Sabina,
Plačić Nenad,
Horozović Mirela
HEMIJAMaglić Sead
INFORMATIKA Ahmetagić Mehmed
NACRTNA GEOMETRIJA Mejrić Nasiha
MUZIČKA KULTURAHundur Evelina
LIKOVNA KULTURABrkić Miralem
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJAvdić Adin,
Hadžan Zaim

Radno vrijeme svakog profesora određeno je rasporedom časova i posebnim obavezama kao što su sjednice stručnih organa, rad u ispitnim i drugim komisijama, dežurstvo i druge aktivnosti.