Razgovor sa nekadašnjim gimnazijalcem , a sada sa direktorom JU Opće bolnice u Tešnju dr. Omerom Bedakom

Kratka biografija : Nakon završetka tešanjske gimnazije Omer Bedak upisuje kao redovan student Medicinski fakultet u Sarajevu. Nakon završetka studija počinje raditi u Općoj bolnici Tešanj, odakle je radio na daljoj specijalizaciji te je stekao titule Mr. sc. med.,spec. interne medicine,subspec. kardiologije. Objavio je 32 naučna rada. Razgovor su vodili naši učenici Sarah Mujkanović i…

Više o temi...