Izvor – klix.ba:

” Nakon šestomjesečnog rada, aplikaciju su prezentovali učenici Informatičkog smjera tešanjske Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Himzo Hasak i Venan Osmić. Na ovaj način roditelji će svakodnevno imati uvid u učenje, vladanje i statistike za svakog učenika, a bit će efikasnija i komunikacija između nastavnika i roditelja.

Online dnevnik je nastao kao socijalna mreža jednog odjeljenja učenika Informatičkog smijera. Ubrzo je prerastao u elektronsku verziju školskog dnevnika za cijelu školu, a saglasnost za uvođenje ovakve web aplikacije je stigla od Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon šestomjesečnog rada, aplikaciju su prezentovali učenici Informatičkog smjera tešanjske Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Himzo Hasak i Venan Osmić. Na ovaj način roditelji će svakodnevno imati uvid u učenje, vladanje i statistike za svakog učenika, a bit će efikasnija i komunikacija između nastavnika i roditelja.

Online dnevnik je nastao kao socijalna mreža jednog odjeljenja učenika Informatičkog smijera. Ubrzo je prerastao u elektronsku verziju školskog dnevnika za cijelu školu, a saglasnost za uvođenje ovakve web aplikacije je stigla od Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona.

“Web aplikacija je namijenjena boljem uvidu u sve statistike vezano za svakog učenika pojedinačno te u statistike profesora. Uvid imaju roditelji za svoje učenike, razrednici za cijeli razred te direktor za cjelokupnu školu”, rekao je Osmić, a Hasak je istakao da aplikaciju već sada koristi većina profesora u školi.

S ovom web aplikacijom Hasak i Osmić su osvojili više nagrada na domaćim i inozemnim takmičenjima iz računarskih nauka i web dizajna.

Comments are closed.

Promotivni Video

Općinsko takmičenje iz rukometa

Termin održavanja: ČET 12:10-12:55

Dan nezavisnosti

Termin održavanja: ČET 12:10-12:55

LJUBAV NA DJELU

Termin održavanja: ČET 12:10-12:55

Naši gimnazijalci predstavili ideju za novu aplikaciju

Termin održavanja: ČET 12:10-12:55