Predstavljanje Univerziteta u Zenici

U proteklom periodu, našu školu su posjetili predstavnici Univerzitet u Zenici, koji su predstavili fakultete koje nudi ovaj Univerzitet. Fakultete i programe su prezentirali v.prof.dr. Alaudin Brkić ( Ekonomski fakultet ), doc.dr. Azemina Maglić ( Islamski pedagoški fakultet), v.asist.mr.Emina Šarić-Krajišnik ( Islamski pedagoški fakultet), asist. Emina Kadušić ( Mašinski fakultet ). Prošle godine nam je…

Više o temi...