U programu Tešanjskog proljeća u maloj sali Centra za kulturu i obrazovanje, 19.marta 2018, održan je razgovor na temu „Perspektive srednjeg školstva u Tešnju, sa posebnim akcentom na Gimnaziju“. U program nas je uveo i temu najavio, direktor Centra za kulturu i obrazovanje, profesor Amir Brka. Moderator programa bila je direktorica Gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj, profesorica Aida Salkić, a inicijalni tekst i prezentaciju pripremio je profesor Miralem Brkić. Svoja mišljenja na temu su nakon prezentacije iznijeli prof.dr.Mesud Ajanović, profesor Adem Huskić, dipl.ing Husein Galijašević, direktor Mješovite srednje škole prof.Muharem Saračević, glavni imam mr.Fuad Omerbašić, te načelnik Općine, gospodin Suad Huskić. Autorizirana izlaganja i zaključci bit će štampani u zasebnoj publikaciji.