U izradi je oficijelni časopis “Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj za 2012.godinu.U časopisu moći će te naći sve informacije o Učenicima i Profesorima,kao i o njihovim aktivnostima.Svi članovi Novinarske sekcije,kao i profesori su jako aktivni u prikupljanju potrebnih informacija za časopis.