Vannastavne aktivnosti – SEKCIJE

      Vannastavne aktivnosti pomažu učenicima da prošire znanje iz oblasti nauke, tehnike, umjetnosti, zabave, rekreacije i pripremaju učenika za društveni život i rad. One su poseban vid nastavnog procesa u kojem odgojni elemenat ima dominaciju nad obrazovnim. Organizuju se u cilju razvoja interesa, sklonosti i stvaralačkih sposobnosti učenika. Obrazovnim dijelom  programa nastoje se otkriti buduće učenikove sklonosti, a odgojnim, kod učenika stvoriti  potrebu za saradnjom u oblicima nastave koji nisu obavezni. Učenicima i njihovih nastavnicima dato je maksimalno prostora da kroz zaista veliku i šaroliku lepezu ponuđenih sekcija i klubova izraze svoju kreativnost i urođene talente. Učenik sam bira sekciju za koju pokazuje određenu sklonost, interesovanja i talenat.

U našoj školi se nude aktivnosti koje obiluju bogatstvom programskih sadržaja:

NAZIV SEKCIJEnastavnik voditelj
KULTURNO - UMJETNIČKE SEKCIJE
Dramska sekcijaPrnjavorac Amela
Kruško Jasmina
Novinarska sekcijaSmajlović Indira
Hasić veldina
Literarna sekcijaBraćkan Harisa
Bibliotekarska sekcijaAjanović Mirzeta
Sinanović Besima
Kaligrafska sekcijaĆeman Sabahudin
Likovna sekcijaBrkić Miralem
HorHundur Evelina
Huskić Alen
NAUČNO - TEHNIČKE I NASTAVNE SEKCIJE
Sekcija engleskog jezikaCerić Samira
Ibraković Adela
Hujdur Nejra
Mladi matematičariKršić Aida
Baždalić Tarik
Sekcija njemačkog jezikaHadžimehić Fahra
Hadžismajlović Aida
Sekcija Le francous pour vousZrnić Dženana
Sekcija fizikeMulahuseinović Nedžad
Sekcija hemijeMaglić Sead
DebatnaBrkić Nađa
Halilović Emira
Web - dizajnRamić Estela
Geo - ekološka sekcijaŠabanović Harijeta
Tokmić Meliha
SPORTSKE SEKCIJE
BadmintonAvdić Aldin
Košarkaška sekcijaHalilović Mensur
Odbojkaška sekcijaHadžan Zaim
OSTALE SEKCIJE
Sekcija prve pomoći i mladih humanistaHuskić Suada