Sekcija hora u našoj školi aktivno djeluje i radi već duži niz godina,a unazad već 4 godine je pod rukovodstvom profesorice muzičkog Eveline Hundur. U horu je angažirano 25 učenika/učenica,uzrasta od I do IV razreda naše škole. Učenici se redovno sastaju i vježbaju u prostorijama naše škole. Hor uglavnom nastupa i obogaćuje sve priredbe koje se organiziraju u našoj školi. Naravno moramo pomenuti i naše soliste: Halida Nuhanović, Medina Hadžić, Jasna Botić koje kažu da se najbolje osjećaju kada je pozornica samo njihova. A tu su i naši muzičari: Harun Hotić,Damir Galijašević- harmonika, Jasmin Dolamić, Arif Plančić,Kenan Vehabović, Nedim Bedak-gitara.
A pošto mi ne volimo puno pričati poručujemo vam: Prati ritam naš..to je ritam srca što za nadu zna, i pjevaj pjesmu tu,dok ju pjevam ja živim ko u snu.. i pjevaj,pjevaj s nama kad ti tuga srce para i u grudima te steže rana stara,pjevaj s nama i kad teško je kad ti ništa ne ide, naša pjesma može sve!