programerska sekcijaSamo ime kaže čime se sekcija bavi. Profesor Mehmed Ahmetagić vodi ovu sekciju već dugi niz godina pa su po njemu članovi ove sekcije dobili i nadimak „Mehini Tigrovi“.Članovi sekcije izrađuju programe u takozvanom  C++ okruženju. Koje je danas među onima koja su najvise u upotrebi. Može se reci da su programeri ili „Tigrovi“ najuspješniji predstavnici naše škole na takmičenjima. Do sada su zabilježili višestruke plasmane na drzavna takmičenja dva puta plasmane na balkansko takmičenje i jednom plasman na Centralno Evropsku Olimpijadu. Najuspješniji članovi ove sekcije do sada su bili: Amir Borovac (maturirao 2005.g), Dolamić Emina i Ermin Hodžić(maturirali 2009.g). Trenutno broji 10 članova, što je u odnosu na dosadašnje godine prihvatljiv broj. A oni su: Fejzić Dijana, Alić Nedim, Dolamić Jasmin, Ermin Turalić, Edin Zeničanin, Emina Salkanović, Erna Hajrić, Almin Hodžić, Anes Hodžić,  Selma Ahmetagić i Bedak Nedim. Po izjavi profesora Ahmetagiča ove godine se očekuje uspjeh koji će biti dostojan svih prijašnjih ako ne i bolji.