Učenici Gimnazije, su drugi put učestvovali na najvećem matematičkom školskom izazovu na svijetu „Klokan matematičar bez granica“. Osnovna ideja izazova je masovnost i popularizacija matematike kao nauke i prirodnih nauka uopšte, kao i stepena logičkog i kombinatornog mišljenja, razumijevanja tekstova i primjene stečenog matematičkog znanja.

Prema međunarodnim dogovorima svaki se učenik ima pravo takmičiti bez obzira na njegov uspjeh u redovnoj nastavi, pa je jedan od ciljeva ohrabriti sve učenike da uzmu učešća bez obzira na njihove prethodne rezultate u školi ili njihove trenutne želje. Izazov je i zabavan i poučan i smatra se vrhunskom obrazovnom aktivnošću.

Klokan Matematičar bez granica ( Kangourou sans Frontieres) je međunarodna nezavisna inicijativa čiji je zadatak da jednom godišnje organizuje Kangourou izazov sa osnovnim ciljem da promoviše matematiku među mladim ljudima u cijelom svijetu ali isto tako i među roditeljima, nastavnicima i prijateljima učenika.

Učenici u cijelom svijetu, u preko 70 država, uključujući SAD kao jednu od njih, u isto vrijeme je riješavalo iste zadatke pod nadzorom svojih nastavnika i profesora u prostorijama škole na zvaničnim obrascima za izazov i sa zadacima koji su odštampani na papiru. Takmičenje ovog tipa je bez eliminacije i bez finala. Svaki zadatak ima 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan. Test sadrži 24 do 30 zadataka sa tri stepena težine (po 8 zadataka) koje učenici od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole rade 80 minuta. Učenici mlađih razreda imaju svoje grupe zadataka koje rade za nešto kraće vrijeme.

Učenici su prije takmičenja imali mogućnost probati riješavati zadatke sa takmičenja na računaru koristeći uputstvo dato na stranici www.klokan-matematicar.ba

Koordinator takmičenja u našoj školi je profesorica matematike i informatike Estela Ramić, a  Koordinator međunarodnog matematičkog izazova „Klokan Matematičar bez granica“  za Bosnu i Hercegovinu  je prof. dr. Haris Gavranović, vanredni profesor na IUS u Sarajevu i osnivač BHOI udruženja, za promociju i organizaciju takmičenja iz informatike u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnji učesnici takmičenja su i učenici naše škole:

Kategorija Junior (I i II razred):

SaraKopić1b
HarunBajrić1c
HanaBalić1c
TaidaČamdžić1c
AmarĐonlagić1c
SumejaGrebić1c
AmilaHadžismailović1c
FeridaŽilić1c
SenijaKotorić1c
EnitaMujkanović1c
SamraMuminović1c
AminaMujkanović1c
HalidTuralić1c
LejlaLjevaković1c
MerjemaHodžić1c
AmilaNakić1c
RamizPlančić1c
SanjinKršić1c
LamijaLjevaković1c
RefikBašić2d
AnidAli2d
MuhamedBegović2d
NedimSamardžić2d

Kategorija Student (III i IV razred):

MerjemaHalilović3a
DženitaMudrov3a
AdnaPrnjavorac3a
RazaPiro3a
SenadaŠaranović3b
MelisaĆosatović3b
DženitaBekrić3b
EsmaKrkalić3b
ElmaBrka3b
RukijaAhmić3c
DinoBahtić3c
NedžmaBajraktarević3c
MirzaBašalić3c
EnsarĆostović3c
AdisaDizdarević3c
IndiraDizdarević3c
AlmedinaHadžikadunić3c
AlmedinHotić3c
JasminaHrnjić3c
ArijanaKadribašić3c
ĆamilKatica3c
NejlaKrličević3c
KerimMuharembegović3c
TarikMulalić3c
AhmedOkanović3c
AzraRazić3c
AhmedSaračević3c
BelminSoftić3c
MevludinaSubašić3c
BerinaŠakanović3c
EhlimanaŠaranović3c
MedinaŠišić3c
ArminaTaletović3c
NedimTorić3c
EdinZilkić3c
DemirHasičić4d
HarunHundur4d
MuberaKavazović4d
IlhamaHundur4c
NedimOmahić4c
SabitBavrk4c

Priča o “Klokanu Matematičaru”

Ranih 80-tih  Peter O'Halloran, nastavnik matematike u Sidneju, osmislio je novu igru-izazov u australijskim školama: upitnik sa ponuđenim odgovorima, čija rješenja provjerava računar, što omogućuje da učešće na izazovu uzme hiljade i hiljade učenika a da se zadaci riješavaju u isto vrijeme. Rezultat je bio fantastičan.

1991.god., dva francuska nastavnika André Deledicq i Jean Pierre Boudineodlučili su da započnu istu vrstu takmičenja u Francuskoj pod nazivom “Klokan” s obzirom da je ideja potekla od australijskih kolega. Prvo održano tamičenje brojalo je 120 000 učenika. Od tada se takmičenje proširilo u 21 evropsku državu, pa je cijeli koncept nazvan “Klokan bez granica”.

Svake godine udruženje dobija nove države članice i sada ih broji preko 75 po cijelome svijetu.

Par godina unazad, svakog ljeta, hiljade pobjednika ovog takmičenja, okupljaju se na zadivljujućim radnim-izletima, nekad u Karpatima, nekad u posjeti Loire Dvorcu, ili uz obale Mer Noire ili jezera Balaton.

Sve informacije, regulativne dokumente i statističke podatke o udruženju možete vidjeti na zvaničnoj stranici udruženja: http://www.aksf.org

 

 

Link za preuzimanje e-certifikata za učešće: (biće objavljeno uskoro)

Finalni rezultati za kategoriju Junior i Student: [gview file=”http://mcc.edu.ba/wp-content/uploads/2018/06/sredjeni-rezultatiKlokan2018Finalni.pdf”]