Dabar Informatičar 2018/2019

Informatički izazov za učenike osnovnih i srednjih škola

Zabavi se, nauči i pokaži se

 

 

Izazov Dabar informatičar je namjenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Izazov ima za osnovni cilj da omogući učenicima da se zabave, nešto novo nauče i da pokažu sve svoje talente, i poznate i skrivene.
Izazov takođe ima za cilj da pruži priliku svima za jedan novi susret sa informatikom u svakodnevnom životu i informatikom kao naučnom disciplinom. Izazov Vam, dragi učenici i nastavnici, može pomoći da otkrijete svoje, do sada skrivene, mogućnosti i talentei pruži Vam priliku da vježbate svoje kompjutaciono razmišljanje.
Za Dabar izazov nije potrebno nikakvo predznanje iz informatike.
Izazov pokriva različite oblasti informatike : informacija i njena reprezentacija, algoritamsko i kompjutaciono razmišljanje, korišćenja aplikacija, strukture podataka, logičke zagonetke i igre, informatika i društvo.

Dabar Informatičar izazovu

Dabar Informatičar uvodi učenike svih uzrasta, od 8 do 18 godine, u kompjutaciono razmišljanje i osnovne koncepte Računarskih nauka. Učenicima je omogućeno da online tokom 45 minuta rješavaju interaktivne zadatke i zanimljive zadatke. Svaki zadatak na svoj način predstavlja jedan osnovni koncept Informatike.

Svaki od zadataka, obično su vrlo kratki i sadržajni, na zanimljiv način izaziva učenika na razmišljanje, ne traži nikakvo prethodno znanje o kompjutacionom razmišljanju ali može otkriti skrivene talente koje svaki učenik posjeduje. Zadaci na poseban način ukuzuju da je komjutaciono razmišljanje sastavni dio osnovnih tehnika rješavanja zadataka u svakodnevnom životu, i podstiče učenika da dalje izučavaju računare i računarske nauke.
Dabar Informatičar (Bebras) je medjunarodni izazov koji obično traje dvije sedmice u novembru/studenom svake godine. Više od 2 miliona učenika iz više od 60 zemalja su učestvovali na izazovu prošle 2017 godine a medju njima i učenici iz Bosne i Hercegovine. Možete planirati održavanje Dabar Informatičar izazova bilo koji dan izmedju 5 i 16 novembra/studenog ove godine.

Fondacija Talentium će organizovati dodatnih šest izazova tokom cijele školske godine za učenike koji su pokazali najbolje rezultate u novembru/studenom. Najbolji učenici na kraju godine će postati pravi programeri.

Ko može uzeti učešće?

 • Svi učenici od drugog razreda osnovne škole pa sve do maturanata u završnim razredima srednjih škola: postoji 6 različitih kategorija koje su dovoljno izazovne za svakoga. 
 • Nikakvo prethodno znanje nije potrebno.
 • Želimo da ponudimo sadržaj za sve učenike ne samo one koji su se do sada pokazali najboljima. 

Zašto bi  učenici trebali uzeti učešće na DabarInformatičar izazovu?

 • Ovo je jedan od najboljih uvoda u kompjutaciono razmišljanje i osnovne koncepte Informatike
 • Otkrijmo zajedno skrivene talente: kompjutaciono razmišljanje nije samo za one koji već znaju programirati računare! Kompjutaciono razmišljanje je za sve!
 • Ovo sve je, prije svega, velika zabava i zadovoljstvo! Interaktivni zadaci su kao male igrice ali u isto vrijeme predstavljaju osnovne i najvažnije koncepte na kojima počiva sva Informatika.
 • Nije potrebno planirati nikakvu nastavu vezanu za Dabra.
 • Sve je potpuno besplatno!
 • Svaki učenik-učesnik će imati certifikat o učešću sa svojim imenom i prezimenom i školom iz koje dolazi. Poseban program za one sa najvećim brojem bodovo – cjelogodišnji dodatni program sa šest novih izazova, susreti sa vršnjacima, kampovi i drugo.

Šta je potrebno za učešće?

 • Računar, laptop, ili tablet za svakog učenika. (Mogu se koristiti i telefoni ali veličina ekrana može negativno uticati na konačne rezultate i cjelokupan osjećaj.)
 • 45 minuta. Ne zaboravite da svi učenici ne moraju raditi izazov u isto vrijeme. Različiti razredi mogu raditi izazov u različito vrijeme u različitim danima tokom cijelog perioda od 5 do 16 11. 2018 godine. Učenici čak mogu raditi izazov i od kuće ukoliko imate manjak računara. 
 • Pristup Internetu uobičajene brzine

Vremenom će takmičenje postajati teže i selektivnije.

Osnovni Dabar Informatičar izazov, 5. do 16. novembra 2018 godine
Izazov Dabar Informatičar u Bosni i Hercegovini će se održati od 5. do 16.
novembra 2018 godine, upravo kao i u cijelom svijetu uz učešće miliona učenika, kao i
do sada u školskim računarskim kabinetima pod nadzorom nastavnika i profesora
Informatike. I ove godine osnovni cilj izazova je promocija nauke, a naročito Informatike
među učenicima osnovnih i srednjih škola.
Za učešće na Dabar izazovu nije potrebno nikakvo predznanje niti se zahtjeva
posebna priprema. Dabar Informatičar izazov je masovna priredba znanja i promocija
Informatike kao nauke namjenjena svim učenicima.
Osnovna ideja i razlog organizacije Dabar izazova je promocija i popularizacija
Informatike među samim učenicima njihovim prijateljima ali i roditeljima. Svi zadaci su
orginalni, izazovni i pristupačni svima. Preporučljivo je da učešće u Dabar izazovu uzme
što više učenika škole a svakako da cijeli razredi probaju izazov, dakle bez biranja “boljih”
i “talentovanijih” učenika.
Prema međunarodnim dogovorima svaki učenik ima pravo uzeti učešće na Dabar izazovu
bez obzira na uspjeh u redovnoj nastavi.

Dodatna takmičenja tokom cijele godine
Dodatna takmičenja su namjenjena učenicima zainteresovanim za dalje razvijanje svojih
kompetencija u Informatici. Tokom ovih dodatnih takmičenja učenici će malo po malo
sticati sve veća znanja iz Informatike i usavršavati vještine kompjutacionog razmišljanja
ali im za to neće biti neophodno poznavanje nekog programskog jezika pa čak i za učešće
i u samom finalu. Najbolji će biti nagrađeni vrijednim nagradama kao što su besplatni
kampovi i/ili učešće na medjunarodnim takmičenjima.

Pravila takmičenja Izazov Dabar Informatičar 2018
1. Izazov Dabar Informatičar 2018 u Bosni i Hercegovini će se održati od 5. do 16.
novembra 2018 godine
2. Izazov je u potpunosti besplatan za učenike koji su upisani na izazov preko svojih
škola i koji izazov rade na računarima u svojim školama ili od kuće. Sva dodatna
takmičenja do finala su potpuno besplatna za učenike upisane na osnovni Dabar
Informatičar izazov u novembru mjesecu 2018 godine.
3. Svaki učenik će na kraju dobiti digitalnu diplomu za učešće a najbolji će dobiti i
posebne diplome za izvrsnost.
5. Nakon osnovnog Dabar izazova planirano je održavanje i 3 kvalifikaciona
takmičenja, online i onsite, u decembru, januaru i februaru kao i dodatna Dabar
i informatička takmičenja za najbolje u martu, aprilu i polufinale maju. Ova
takmičenja će biti organizovana online i kada je moguće onsite.
6. Broj plasiranih učenika koji može uzeti učešće na prvom kvalifikacionom
takmičenju u decembru mjesecu 2018 godine neće biti manji od 20% upisanih
učenika. Organizator ima pravo promijeniti granicu od 20 % učenika samo na više.
7. Polufinalni rezultati se priznaju samo sa onsite takmičenja. Veliko finale je
zakazano za kraj juna za 15 najboljih. Učenici će se kvalifikovati prema svojim
rezultatima za sva ova takmičenja kao i za naredne runde.
8. Svako takmičenje će biti organizovano u tri različite kategorije, a učenici će moći
prelaziti iz jedne u drugu kategoriju na osnovu svojih rezultata, ili pak rješavanjem
dodatnih zadataka (kategorije su određene prema težini zadataka).

Krajnji rok za prijavu takmičara je 25.10.2018 godine.
Prijavite se kod jedne od profesorica Estele Ramić ili Aide Kršić.

Rezultati i proglašenje najbolje plasiranih učenika bit će objavljeni 11. decembra/
prosinca 2018. godine na www.dabar-informaticar.ba, a ostali učenici mogu svoj
plasman saznati kod koordinatora škole nakon preuzimanja nagrada.

 

 

 

Puno uspjeha i dobru zabavu
žele vam vaše profesorice:
Aida Kršić   i   Estela Ramić