Biblioteka, sastavni dio svake škole, namijenjena je potrebama izvođenja i unapređenja odgojno-obrazovnog rada. Treba da djeluje u smislu razvijanja ljubavi prema knjizi, služenja knjigom, da izgrađuje književni ukus što je bitno za dalji razvoj mladih. Kažu da je biblioteka ogledalo dobro organizovane škole. U našoj Gimnaziji, biblioteka i čitaonica rade od 07:00h do 19:00h, što je ujedno i vrijeme u kojem se izvodi nastava. Ovim je postignut cilj biblioteke: postala je središte zbivanja, srce škole.

Ovdje učenici pokušavaju i uče kako da otkriju mogući izvor informacija za sve ono što ih zanima, ujedno da razvijaju ljubav prema traganjima za novim saznanjima koja će im proširiti vidokrug i koja će ih usmjeriti ka novim putevima ljudskog saznanja. Školska biblioteka i čitaonica su im idealno mjesto za to. U čitaonici ima dovoljno mjesta za sve zainteresovane za rad. Učenici je koriste ne samo kada moraju da odrade referat, nego i za čitanje časopisa, prevođenje, traženje informacija iz raznih naučnih oblasti koje ih interesuju. Za ovakvu organizaciju rada zadužena su dva profesora. Učenici, članovi bibliotekarske sekcije, pomažu profesorima u nekim tehničkim poslovima. To su učenici koji žele da rade ovaj posao i koji vole knjigu. Dugoročni cilj Gimnazije je da biblioteka bude snabdjevena minimumom svih naslova lektire, i da njena cjelokupna građa bude obrađena tako da uz korištenje savremenih informatičkih sredstava svaki važan podatak o resursima biblioteke bude brzo dostupan svim njenim korisnicima, čak i šire. Za taj cilj treba nam vremena i sredstva.

Zadovoljni smo, ipak, pomacima koji su učinjeni u radu biblioteke:
-Biblioteka nije deponija knjiga i prostorija u koju učenici ulaze, uzimaju knjigu i brzo je napuštaju,
-Pokušavamo da kod učenika stvaramo trajne navike da sami traže knjigu, da nauče da se služe cjelokupnim bibliotetičkim fondom i da u knjizi nalaze rješenja općih i ličnih problema.

Rukovodeći se time da je obrazovan čovjek onaj koji zna gdje će i kako moći naći ono što mu treba i što ga interesuje pokušavamo da našim korisnicima ukažemo na puteve kojima se ide do stvarne i neiscrpne riznice ljudskog znanja, hrama pisane riječi, BIBLIOTEKE.